top of page

Korišćenjem Komprimovanog prirodnog gasa  (KPG) poznatog kao  CNG  umesto benzina  štedite do 60%  na troškovima goriva.

 

Prirodni komprimovani  gas je jedan od najčišćih izvora energije nema neizgorelih emisija ugljovodonika, koje se smatraju opasnim i kancerogenim, u isto vreme se smanjuje emisija CO2 za 20%.

 

Sistemi  LANDI RENZO omogućavaju konverziju svih vrsta vozila, sa sekvencijalnim, direktnim i konvencionalnim ubrizgavanjem goriva. Kontaktirajte  uvoznika ili ovlašćenu servisnu  radionicu da biste saznali koja je vrsta ugradnje najbolja za vaše vozilo.

 

LANDI RENZO sistemi za  Komprimovani prirodni gas testirani su u skladu sa najstrožim bezbednosnim standardima.

 

LANDI RENZO sistemi konstruisani  su za postizanje odličnih performansi u pogledu snage, fleksibilnosti i dobrog rada motora, a da pritom ne žrtvuju zadovoljstvo vožnje.

 

U kombinaciji sa elektronskim upravljačkim jedinicama ( ECU ) sistema EVO i EVO L , kao i OMEGAS DIRECT visoko kvalitni isparivači iz proizvodnog programa LANDI RENZO svom vozilu omogućićete kvalitetnu, pouzdanu i cenovno prihvatljivu konverziju benzinskih motora na KPG (CNG).

Na trzistu Republike Srbije jedan od najpopularnijih LANDI RENZO CNG  isparivača je upravo  tip  NG1-2 

Korišćenjem Komprimovanog prirodnog gasa  (KPG) poznatog kao  CNG  umesto benzina  štedite do 60%  na troškovima goriva.

 

Prirodni komprimovani  gas je jedan od najčišćih izvora energije nema neizgorelih emisija ugljovodonika, koje se smatraju opasnim i kancerogenim, u isto vreme se smanjuje emisija CO2 za 20%.

 

Sistemi  LANDI RENZO omogućavaju konverziju svih vrsta vozila, sa sekvencijalnim, direktnim i konvencionalnim ubrizgavanjem goriva. Kontaktirajte  uvoznika ili ovlašćenu servisnu  radionicu da biste saznali koja je vrsta ugradnje najbolja za vaše vozilo.

 

LANDI RENZO sistemi za  Komprimovani prirodni gas testirani su u skladu sa najstrožim bezbednosnim standardima.

 

LANDI RENZO sistemi konstruisani  su za postizanje odličnih performansi u pogledu snage, fleksibilnosti i dobrog rada motora, a da pritom ne žrtvuju zadovoljstvo vožnje.

 

U kombinaciji sa elektronskim upravljačkim jedinicama ( ECU ) sistema EVO i EVO L , kao i OMEGAS DIRECT visoko kvalitni isparivači iz proizvodnog programa LANDI RENZO svom vozilu omogućićete kvalitetnu, pouzdanu i cenovno prihvatljivu konverziju benzinskih motora na KPG (CNG).

Na trzistu Republike Srbije jedan od najpopularnijih LANDI RENZO CNG  isparivača je upravo  tip  NG1-2 

NG1-2 je jednostepeni membranski reduktor, sa vakumskom nadoknadom . Apsorpcija toplote prikupljena iz rashladne tečnosti motora time se  sprečava pad unutrašnjeg pritiska i zamrzavanje CNG-a. Ima elektro ventil sa gasnim  filtrom i unutrašnjim sigurnosnim ventilom. Kalibriran je da proizvede pritisak od 2 bara (200 kPa) veći od pritiska u kolektoru prijema.

 

ISPARIVAČ CNG NG1-2  TEHNIČKE  KARAKTERISTIKE

Težina: 1670 g

Nazivna radna snaga: 22 kg / h

Radna temperatura: -20 ÷ 120 ° C

Kalibracija pritiska sigurnosnog ventila: 3 bara (300 kPa)

Radni pritisak: 2 bara (200 kPa)

Električne karakteristike zavojnice: EV 12 V 20 V

Homologacija : E 13-110R-000098

KPG Sistemi.jpg

KPG SISTEMI

bottom of page