top of page

Sa sedistem firme u Kragujevcu, poslovnom jedinicom u Beogradu i razudjenom servisnom mrezom u zemlji pored komercijalne delatnosti naša firma isto tako uspešno obezbedjuje održavanje instaliranih sitema u toku garantnog i van garantnog roka kao i kvalitetnu tehničku asistenciju serviserima iz prodajno servisne mreze   EKOLUKA KEY D.O.O.,  organizovanu od strane naše službe tehničke podrške.

O Nama.jpg

Pored grupe LANDI RENZO S.p.A.-Italija , zahvaljujući uspešnoj saradnji sa većim brojem  drugih inostranih firmi , gasnom tržištu naše zemlje nudimo i druge kvalitetne  proizvode neophodne za instalaciju sistema koji omogućavaju korišćenje alternativnih gasnih goriva kao što su auto gasni rezervoari  SAKA,  multiventili ALDESA  kao i homologovana gumena creva namenjena instalaciji auto gasnih sistema kompanije  FAGUMIT.

landirenzo.jpg
saka.jpg
fagumit.jpg
aldesa.jpg
logozwm.jpg
wuxi.jpg

U prijatnom radnom prostoru naše firme uz ljubazno osoblje možete obaviti sve komercijalne poslove, a u savremeno opremljenom nastavnom bloku obavlja se kontinuirana  tehnička obuka servisera naše mreže za instalacije auto gasnih sistema proizvodjača. Pored plasmana i instalacije kvalitetne auto gasne opreme u okviru svoje distributivne mreže, namenjene potrebama post-prodajne ugradnje, naše preduzeće je posebno ponosno na saradnju koju ostvaruje sa renomiranim uvoznicima poznatih automobilskih brendova. Na osnovu te sardnje omogućena je ugradnja auto gasnih sistema proizvodjača grupe LANDI RENZO S.p.A.- Italija u nova vozila , koja nakon takve ugradnje ne gube garanciju koju daje proizvodjač vozila. Navedenu saradnju zasnovanu na ugovorima o poslovno tehničkoj saradnji imamo sa sledećim firmama:

•    RENAULT NISSAN SRBIJA  D.O.O., za vozila marke RENAULT i DACHIA
•    AUTOCACAK D.O.O., za voziila marke SKODA
•    IMPEX IB, za vozila marke LADA

U isto vreme ostvarujemo i uspešnu saradnju sa većim brojem dilera vozila OPEL,CHEVROLET, FIAT i dr.
Ovom prilikom sa zadovoljstvom ističemo da se oprema koju mi zastupamo na srpskom tržistu fabrički ugradjuje kao tzv. OEM (Original Equipment Manufacturer) u nova vozila FIAT i OPEL koja se mogu naći na domaćem tržištu.


 

shutterstock_1028274772.jpg

Preduzece EKOLUKA KEY D.O.O., temelji svoju aktivnost na želji da se domaćem  tržištu obezbedi kvalitetna i cenovno prihvatljiva oprema koja omogućava korišćenje tečnog naftnog gasa (TNG) i komprimovanog prirodnog gasa  (KPG)  kao pogonskog goriva motornih vozila.

U tom cilju vec duži niz godina kao ekskluzivni uvoznik za trzište Republike Srbije i Republike Crne Gore,  zastupamo renomiranog proizvodjača auto gasne opreme, grupu LANDI RENZO S.p.A.-Italija , plasirajući dva njihova komercijalna brenda LANDI RENZO i LANDI.

shutterstock_227900236.jpg
bottom of page